nic

Zákazník: nepřihlášený

Právní doložka

Košík | Pokladna | Katalog | Reference | O nás | Kontakt


Právní doložka

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
Pečlivě se, prosím, seznamte s následujícími ustanoveními a podmínkami. Vstupem na tento server (adresu) a na kteroukoliv z jeho stránek souhlasíte s tím, že níže uvedená ustanovení a podmínky budou pro Vás závazná. Jestliže nesouhlasíte s níže uvedenými ustanoveními a podmínkami, nevstupujte na tento server (adresu) nebo kteroukoliv z jeho stránek. Stránky provozuje společnost JUNOPOL s.r.o., dále jen JUNOPOL.

AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANÉ ZNÁMKY
Copyright 2008 - 2011 JUNOPOL s.r.o. . Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti JUNOPOL jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto předměty se nesmí kopírovat pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Některé internetové stránky společnosti JUNOPOL rovněž obsahují materiál, který je předmětem autorských práv jejich poskytovatelů.

POUŽITÍ INFORMACÍ A MATERIÁLŮ
Změna v informacích a materiálech obsažených na těchto stránkách - jakož i v ustanoveních, podmínkách a v popisech na nich se objevujících - je vyhrazena. Neoprávněné užití tohoto serveru (adresy) JUNOPOL a jejích systémů, zahrnující, nikoli však omezené na, neoprávněný vstup do systémů JUNOPOL, zneužití hesla a/nebo zneužití jakýchkoli zveřejněných informací je přísně zakázané. Dostupnost jednotlivých produktů a služeb pro vás podléhá konečnému rozhodnutí a schválení ze strany JUNOPOL.

ODCHYLKY MEZI VÝROBKY
Některé informace o výrobcích, ilustrace a obrázky obsažené na této internetové stránce mohly být vyhotoveny za účelem všeobecného uplatnění na internetových stránkách společnosti JUNOPOL. V důsledku toho nemusí být některé informace a doplňky, zobrazení apod. v souladu s aktuálně nabízenou a poskytovanou nabídkou výrobků a služeb.

CENY
Všechny specifikované ceny, zejména ceny akční, jakož i ceny běžné, jakož i ceny katalogové, jsou aktuální v době zveřejnění a podléhají změně bez oznámení.

ZÁRUKY ČI PROHLÁŠENÍ
Informace na této internetové stránce jsou společností JUNOPOL poskytovány "jako takové" a v rozsahu povoleném zákonem, jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel či plnění. Ačkoli se má za to, že poskytnuté informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.Tato internetová stránka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích osob, které nespadají pod kontrolu společnosti JUNOPOL. Z tohoto důvodu neneseme odpovědnost za obsah jakékoli stránky, na kterou odkazujeme. Společnost JUNOPOL poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost JUNOPOL takovou stránku schválila.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
JUNOPOL v žádném případě nebude odpovědná za jakékoliv škody, včetně, avšak bez omezení, přímých nebo nepřímých, zvláštních, souvisejících nebo následných škod, ztrát nebo výdajů vzniklých v souvislosti s tímto serverem (adresou) nebo jeho použitím, nebo nemožnosti použití ze strany jakékoliv osoby, nebo v souvislosti s jakoukoliv poruchou, chybou, přerušením provozu, zdržením v provozu nebo přenosu, napadením počítačovým virem nebo odkazovaným či systémovým selháním, a to i v případě, budou-li JUNOPOL nebo její zástupci na možnost vzniku takových škod, ztrát nebo výdajů upozorněni.

DOSTUPNOST
JUNOPOL nezaručuje, že informace na těchto stránkách jsou aktuální, přesné kompletní, nebo že je kdykoliv zaručen bezproblémový přístup.Tento server (adresa) není určena jako dostupná a/nebo k užití osobami a/nebo entitami ve státech či v jurisdikci, kde by taková dostupnost či užití bylo v rozporu s místními platnými právními předpisy.

OCHRANA ÚDAJŮ

OCHRANA ÚDAJŮ
JUNOPOL je potěšen vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem o náš podnik a o naše produkty. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. ve znění pozdějších dodatků.

Webové stránky JUNOPOL mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo při realizaci obchodního případu, obchodní smlouvy.

POUŽITÍ A POSTOUPENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELOVÁ VAZBA
JUNOPOL používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se výrobků a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Dále pak pro marketingové účely svých dceřiných nebo sesterských společností či pro účely využití v jiných takto provozovaných internetových obchodech.

MOŽNOST VOLBY
Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich výrobcích a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

COOKIES
JUNOPOL používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies nám pomáhají i při identifikaci zvláště populárních oblastí naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. V případě vašeho souhlasu lze osobní údaje uložit v cookies, například k usnadnění chráněného přístupu on-line, takže nemusíte opakovaně zadávat uživatelské ID a heslo.Naše webové stránky si můžete prohlížet samozřejmě i bez cookies. Většina prohlížecích programů akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk můžete zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte "neakceptovat cookies". Přesné nastavení této funkce najdete v návodu k vašemu prohlížeči. Cookies, které se do vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Pokud ale nebudete akceptovat cookies, může to vést k omezení funkcí našich nabídek.

BEZPEČNOST
JUNOPOL přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

PRÁVO NA INFORMACE
Na požádání vám JUNOPOL nebo příslušné zastoupení ve smyslu platného práva podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud jste se zaregistrovali jako uživatelé, nabízíme vám možnost vidět osobní údaje a případně je vymazat nebo změnit. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na pracovníky naší společnosti, kteří jsou vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

3. února 2009

© 2008 – 2011
JUNOPOL s.r.o.


Košík

- žádné zboží není v košíku

 

 

 

Aktuality

20.07.2009

Některé zboží vyprodáno

Díky naší cenové politice máme obrovský zájem o naše žebříky. Bohužel, některé položky jsou tak momentálně vyprodané. Jedná se o skládací žebřík T458 profi a Lešení 4v1. Omlouváme se tedy všem našim zákazníkům, kteří toto zboží zde nenalezli.

27.04.2009

JARO je v plném proudu, zlevňujeme!

Jaro je v plném proudu, všude se staví, opravuje, maluje. Pečlivě hlídáme ceny našeho zboží, abychom byli vždy nejlevnější. Proto jsme pro Vás ještě více zlevnili LEŠENÍ 4v1 z původních 3.890,00 Kč na NYNÍ NOVĚ 3.190,00 Kč vč. DPH! Zkontrolujte si cenu v sekci "Lešení přenosná".

21.04.2009

Můj Dům, můj hrad

17. ročník všeobecné stavební výstavy proběhne ve dnech 30.4. - 3.5. 2009. My se připravujeme již nyní a co Vy? Přijdete také?

14.04.2009

Tržnice Zahrady Čech

Ve dnech 8.4.-12.4.2009 proběhl již 24. ročník populární a hojně navštěvované výstavy v Litoměřicích, na které naše společnost úspěšně představila novinku na českém trhu Teleskopické skládací žebříky WOLFSTARK. Všichni návštěvníci ocenili jejich kvalitu, robustnost - a hlavně - naprosto bezkonkurenční cenu! Z výstavy jsme si odvezli spoustu objednávek, které jsou obratem expedovány.

18.02.2009

START nové verze

Dnes jsme spustili nejnovější a modernizovanou verzi našeho obchodu. Doufáme, že budete spokojeni. ENJOY!


Provozuje: JUNOPOL s.r.o.|Právní doložka|Bezpečnost při práci|Certifikáty a návody

Počítadlo.cz