nic

Zákazník: nepřihlášený

Bezpečnost při práci

Košík | Pokladna | Katalog | Reference | O nás | Kontakt


Bezpečnost při práci

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ
ŽEBŘÍKŮ WOLFSTARK – BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISYPŘEVZETÍ ŽEBŘÍKU

Při přebírání žebříku zkontrolujte, zda je výrobek kompletní, bez zjevných vad. U skládacích víceúčelových žebříků (štaflí) a profi žebříků zkontrolujte, zda jsou součástí balení 2 stabilizační traverzy.

Pokud žebřík není kompletní či vykazuje zjevné vady, žebřík nepoužívejte!

Ihned kontaktujte prodejce nebo výhradního dovozce JUNOPOL s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov,e-mail:info@junopol.cz, fax: +475 209 209, www.skladacizebriky.cz
Další kontakty zde.

Na této adrese vám také poskytneme odpovědi na vaše případné otázky, nejste-li si jistí, jak žebřík správně používat.


UPOZORNĚNÍ!!

POZOR! DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM KAŽDÉHO ŽEBŘÍKU JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ SE PODROBNĚ SEZNÁMIT S TĚMITO BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY, (popř. si je vytisknout).

U TELESKOPICKÝCH ŽEBŘÍKŮ JE PAK NAVÍC NUTNÉ SE PODROBNĚ SEZNÁMIT S VLASTNÍM NÁVODEM NA POUŽITÍ A DŮSLEDNĚ JEJ PŘI PRÁCI A MANIPULACI S ŽEBŘÍKEM DODRŽOVAT. Návod je ke stažení zde.

VŠECHNY ŽEBŘÍKY JSOU ZPRAVIDLA OZNAČENY ČITELNÝMI JEDNODUCHÝMI PIKTOGRAMY, ŘIĎTE SE JIMI! JSTE-LI NA POCHYBÁCH, ZNOVU SI PŘEČTĚTE TENTO VŠEOBECNÝ NÁVOD POPŘ. NÁVOD DODANÝ SPOLU SE ŽEBŘÍKEM.VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKŮ

 • Všechny typy žebříků WOLFSTARK se mohou používat pouze v sestavách a provedeních určených výrobcem. Je výslovně zakázáno jakákoliv montáž neschválených či nedodávaných doplňků výrobcem, vlastní úpravy na žebřících, apod. Dále je zakázáno jakkoliv žebříky „prodlužovat“ svázáním více žebříků dohromady. Dále je zakázáno uživatelsky provádět jakékoliv opravy; při vzniklých závadách kontaktujte prodejce nebo dovozce (adresa a kontakt jsou uvedeny v záhlaví tohoto návodu).
 • Žebříky odpovídají normě EN 131 a jsou určeny pouze pro jednu osobu.
 • Maximální přípustné zatížení jednotlivých žebříků je 150 kg, není-li přímo na žebříku či v jeho návodu uvedeno jinak.
 • Předpokládá se použití žebříku pouze poučenými a tělesně zdatnými osobami.
 • Nikdy nenechávejte žebřík ani jeho části bez dozoru v blízkosti dětí nebo nepoučených osob. Žebřík není hračka! Děti si mohou při manipulaci s žebříky nebo jeho částmi přivodit vážný úraz!
 • Před každým použitím je nutno opticky zkontrolovat celistvost žebříku, v případě teleskopických a skládacích žebříků pak zkontrolovat řádné zacvaknutí (správnou polohu) pojistek a stavěcích kloubů. Při kontrole je třeba dbát zejména na to, zda na žebříku nejsou viditelné vady, trhliny v materiálu, deformace, zda jsou spoje mezi příčlemi a bočnicemi neporušené, zda všechny šrouby, nýty, spojovací prvky a pojistky řádně plní svoji funkci, zda dolní pryžové patky jsou pevně upevněny.
 • Skládací víceúčelové žebříky (štafle) a profi žebříky jsou dodávány se dvěma stabilizačními (příčnými) traverzami, které je nutné před prvním použitím namontovat. Práce na žebříku bez stabilizačních traverz je nepřípustná!
 • Stojací žebříky (štafle) se mohou používat jako opěrné jen v případě, jsou-li k tomu určeny.
 • Jako oporu žebříku nepoužívejte jiný žebřík či štafle.
 • Hliníkové žebříky jsou vyrobeny z vysoce vodivého materiálu. Je zakázáno s nimi manipulovat v blízkosti elektrického vedení pod proudem či dokonce jej opírat o něj. Hrozí nebezpečí vážného úrazu elektrickým proudem a smrt.
 • Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník otočen obličejem k žebříku a musí mít možnost se ho přidržet oběma rukama.
 • Je zakázáno stoupat na vyšší stupeň (příčli) než je určeno výrobcem. U teleskopických žebříků se nesmí používat poslední tři horní stupně, nestoupejte na ně!
 • Žebřík nikdy neopírejte o zeď blíže, než ve vzdálenosti 1 m od paty zdi. V opěrné poloze je tedy nutno dodržovat doporučený úhel sklonu 70° - 75°. Žebřík vždy stavte na pevný, suchý, neklouzavý a bezpečný povrch.
 • Oba horní konce bočnic se musí o stěnu opírat rovnoměrně, bez viklání. Je povoleno opírat žebříky pouze o dostatečně únosný podklad. Je zakázáno jej opírat o skleněné okenní výplně, volně stojící tyče, kabely, otevřené dveře, apod. Nikdy nestavte žebřík před nezajištěné dveře či ho neopírejte o mobilní podklad, který není zajištěn.
 • Z opěrných žebříků se mohou provádět pouze časově nenáročné práce ve vzdálenosti běžného dosahu od žebříku. Při práci na žebříku se uživatel nesmí příliš vyklánět do stran nebo provádět úkony, které vyžadují práci příliš vzdálenou od středu žebříku.
 • Je zakázáno manipulovat na žebříku s břemeny či nástroji těžšími 15 kg; nesmí se provádět práce, při nichž se používají pneumatické nástroje, bourací kladiva, řetězové pily a jiné těžké nástroje a zařízení se zpětným rázem.
 • Je zakázáno používat žebřík jako přechodový můstek či pracovní plošinu, vyjma tzv. skládacích víceúčelových žebříků (štaflí), které jsou k tomuto určeny.
 • Při práci na frekventovaném místě je vždy třeba tuto skutečnost řádně označit a zabránit tak, aby nedošlo k poražení žebříků procházejícími osobami.
 • Je nutné chránit žebříky před znečištěním, mastnotou, pískem a bahnem, zejména pak žebříky skládací a teleskopické. Zvláštní pozornost je nutné věnovat čistotě stavěcích pojistek, zámků a teleskopických tyčí.
 • Žebříky se čistí měkkým hadrem a roztokem vody a saponátu nebo lihem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, zejména na zasouvací bočnice teleskopických žebříků. Případnou mastnotu odstraňte vhodným odmašťovacím prostředkem.
 • Po skončení životnosti je nutné žebřík zlikvidovat v souladu se zákonem o nebezpečných odpadech.
 • Tento návod pečlivě uschovejte pro případ, že byste potřebovali se k němu vrátit.
 • Dodržováním těchto předpisů chráníte své zdraví a zdraví osob, které s vámi pracují. Zabráníte tak možným vážným zraněním, které mohou končit smrtí!


Košík

- žádné zboží není v košíku

 

 

 

Aktuality

20.07.2009

Některé zboží vyprodáno

Díky naší cenové politice máme obrovský zájem o naše žebříky. Bohužel, některé položky jsou tak momentálně vyprodané. Jedná se o skládací žebřík T458 profi a Lešení 4v1. Omlouváme se tedy všem našim zákazníkům, kteří toto zboží zde nenalezli.

27.04.2009

JARO je v plném proudu, zlevňujeme!

Jaro je v plném proudu, všude se staví, opravuje, maluje. Pečlivě hlídáme ceny našeho zboží, abychom byli vždy nejlevnější. Proto jsme pro Vás ještě více zlevnili LEŠENÍ 4v1 z původních 3.890,00 Kč na NYNÍ NOVĚ 3.190,00 Kč vč. DPH! Zkontrolujte si cenu v sekci "Lešení přenosná".

21.04.2009

Můj Dům, můj hrad

17. ročník všeobecné stavební výstavy proběhne ve dnech 30.4. - 3.5. 2009. My se připravujeme již nyní a co Vy? Přijdete také?

14.04.2009

Tržnice Zahrady Čech

Ve dnech 8.4.-12.4.2009 proběhl již 24. ročník populární a hojně navštěvované výstavy v Litoměřicích, na které naše společnost úspěšně představila novinku na českém trhu Teleskopické skládací žebříky WOLFSTARK. Všichni návštěvníci ocenili jejich kvalitu, robustnost - a hlavně - naprosto bezkonkurenční cenu! Z výstavy jsme si odvezli spoustu objednávek, které jsou obratem expedovány.

18.02.2009

START nové verze

Dnes jsme spustili nejnovější a modernizovanou verzi našeho obchodu. Doufáme, že budete spokojeni. ENJOY!


Provozuje: JUNOPOL s.r.o.|Právní doložka|Bezpečnost při práci|Certifikáty a návody

Počítadlo.cz